حضور شرکت فراساخت نوین زرفام در نمایشگاه‌ها

نمایشگاه حمل و نقل عمومی و خدمات شهری

نمایشگاه حمل و نقل

نمایشگاه صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی